Formy Iaido

SEITEI IAI:

Aktualnie obowiązuje 12 form podstawowych. 10 form Seitei iai, zostało ustalone w 1964 przez japońskich mistrzów. Są one obowiązujące w Zen Nihon Kendo Renmei. Od 1 kwietnia 2001 r. dodano 2 ostatnie formy.
Seitei Iai Gata w obecnym kształcie podzielony jest na sekcje (BU) w zależności od pozycji, z jakiej rozpoczyna się forma:


Seiza no bu (formy w Seiza):
1. Ipponme – Mae – Z przodu.
2. Nihonme – Ushiro – Z tyłu.
3. Sanbonme – Ukenagashi – Odbicie.

Iai hiza no bu (formy w Iai hiza):
4. Yonhonme – Tsukaate – Uderzenie rękojeścią miecza.

Tachi ai no bu (formy na stojąco):
5. Gohonme – Kesagiri – Cięcie przez kesa.
6. Ropponme – Morotetsuki – Pchnięcie obiema rękoma.
7. Nanahonme – Sanpogiri – Cięcie w trzech kierunkach.
8. Happonme – Ganmenate – Uderzenie w twarz.
9. Kyuhonme – Soetetsuki – Pchnięcie złączonymi rękoma.
10. Ju pponme – Shihogiri – Cięcie w czterech kierunkach.
11. Ju ipponme – Sogiri – Wszystkie cięcia.
12. Ju nihonme – Nukiuchi – Dobycie i cięcie.

 

MUSO SHINDEN RYU:


Muso Shinden składa się z 3 niżej opisanych poziomów: podstawowego, średniego, i 3 poziomu dla wtajemniczonych.

Poziom podstawowy:
Poziom ten początkowo nosił nazwę Stylu Oomori, i został zapożyczony w 18 wieku. Styl ten najprawdopodobniej nie ma żadnego związku z pierwotnym stylem Shiengbou. Pozycją wyjściową dla większości form tego stylu jest pozycja Seiza. Wyjątek stanowi forma 10ta, którą zaczyna się od pozycji stojącej. Nazwy form wydają się być dość skomplikowane (prawdopodobnie zainspirowane literaturą lub filozofią chińską), a czasem wręcz pozbawione znaczenia. Oznacza to, że nie mogą być one bardzo stare. Można powiedzieć, że formy te zostały sformalizowane lub też stworzone specjalnie z myślą o początkujących.

OMORI RYU

1. Shoatto – rozpoczynający miecz.
2. Sato – Lewy miecz.
3. Uto – Prawy miecz.
4. Atarito – Trafiający (celujący) miecz.
5. Inyoshintai – Yin-Yang (do przodu i do tyłu).
6. Ryuto – Płynny miecz.
7. Junto (kaishaku) – Następujący miecz.
8. Gyakuto – Przeciwstawny miecz.
9. Seichuto – Mocny miecz w środku.
10. Koranto – Wielka siła tygrysa.
11. Inyoshintai Kaewaza (Gyakute Inyoshintai) – Do przodu i do tyłu.
12. Nukiuchi (Batto) – Ciągnięcie i uderzenie.

 

Poziom średni:
Poziom ten zwany jest również Stylem Hidenobu (Eishin). Tylko ostatnia forma zaczyna się od pozycji „Seiza”. Resztę form zaczyna się od starszej pozycja siedzącej „Tatehiza”. Nazewnictwo form przypomina starojapońskie wiersze (pozbawione praktycznie jakiegokolwiek znaczenia). Styl ten może być jedynie zbiorem starszych form, poprawionych tak aby dało się je zastosować we współczesnych czasach. Zmiany te wprowadził Hasegawa Hidenbou, który jako oficer służył Rodzinie Tokugawa w Nagoya.

 

HESEGAWA EISHIN RYU

1. Yokogumo – Boczny Obłok.
2. Toraissoku – Jeden Krok Tygrysa.
3. Inazuma – Błyskawica.
4. Ukigumo – Dryfujący Obłok.
5. Yamaoroshi – Górski wiatr.
6. Iwanami – Fala na skale.
7. Urokogaeshi – Odwrócona łuska.
8. Namigaeshi – Zawijająca fala.
9. Takiotoshi – Wodospad.
10. Nukiuchi – Ciągnięcie i uderzenie. Niespodziewany Atak. Zwany jest również Joi-uti (kara wymierzona przez szefa) Prawdopodobnie bardzo popularna technika zamachu/mordu.

 

Poziom dla wtajemniczonych:
Jest on również zwany po japońsku “Oku Iai”. Jest to zbiór prawdziwych technik mordu, które swego czasu były używane w trakcie walki. Nazewnictwo jest również dość oczywiste/ bezpośrednie. Nazwa “Oku” sugeruje, że tego typu formy były potajemnie przekazywane z pokolenia na pokolenie i nie mogły być zdradzane ludziom spoza szkoły. Mamy tu 2 rodzaje form: siedzące i stojące. Itomagagoi zaczyna się jednak od pozycji Seiza. Formy stojące są już raczej dość przestarzałe.


OKUDEN RYU

Formy siedzące:
1. Kasumi – Nazwa oznacza "mgłę". Przeciwnik siedzi naprzeciw ciebie. Za pomocą pierwszego ciosu przecinasz poziomo oczy przeciwnika, po to aby go oślepić, a następnie zadajesz cios pionowo przez środek głowy.
2. Sunekagoi – Osłona kolana. Najpierw osłaniasz kolano przed atakiem przeciwnika, a następnie przechodzisz do kontrataku.
3. Shihogiri – Atak w czterech kierunkach. Zostałeś otoczony przez 4 ludzi. Najpierw zaatakuj przeciwnika z tyłu, następnie tych po bokach, a na koniec tego z przodu.
4. Tozume (Todome) – Czekać przy drzwiach na przeciwnika – Dwóch ludzi siedzących naprzeciw ciebie. Atakuj jednego po drugim.
5. Towaki – Obok drzwi – Jeden przeciwnik jest z przodu, a drugi z tyłu. Najpierw zaatakuj przeciwnika z tyłu, a następnie tego z przodu.
6. Tanashita – Pod podłogą – Ukryj się pod podłogą, wyczołgaj się, a następnie zaatakuj.
7. Ryozume – Zachodzące obie strony – Podobny do Tanashita. Nie uderzaj, a dźgnij wpierw.
8. Torabashiri – Bieg Tygrysa – Wstań i biegnij naprzód, wróć z powrotem i uderz ponownie.

Formy stojące:
9. Yukitsure (Ikizure) – Ramię w ramię – Masz napastników po obydwu stronach. Idziecie razem. Prawdopodobnie aresztowali Cię i próbujesz się uwolnić.
10. Rentatsu (Tsuredachi) – Iść razem – Jeden napastnik jest z przodu po prawej stronie, a drugi z tyłu po lewej.
11. Somakuri – Wszystko razem – Miotaj mieczem dookoła, aby uderzyć otaczających cię napastników.
12. Sodome – Wszystko zatrzymać – Napastnicy stoją w rzędzie / w szeregu. Zbliżają się ku tobie przez dosyć wąską ścieżkę. Atakuj jednego po drugim.
13. Shinobu – Całkiem cicho – Zwany również Yami-uti (Atak w ciemności). Zachodzisz swoję ofiarę od tyłu. Jest ciemno. Robisz to powoli i cichutko. Uderzasz ostrzem miecza w ziemię, po to aby odwrócić uwagę swojej ofiary, a następnie zadajesz cios z drugiej strony.
14. Yukichigai – Iść w złym kierunku – Dwóch napastników zbliża się po kolei w twoim kierunku. Kiedy dostaniesz się między nich, najpierw dźgnij tego z tyłu, a następnie uderz tego z przodu.
15. Sodesurigaeshi – Odwrócone wyjące rękawy – Przepychanie się przez tłum. Twoja ofiara znajduje się za tłumem na ulicy. Przepychając się przez tłum wyciągnij miecz, a następnie zbliż się do ofiary i uderz ją.
16. Moniki – Iść do bramy – Idź w kierunku bramy, zniż się, dźgnij pierwszego zbliżającego się napastnika, a następnie uderz kolejnych.
17. Kabezoe – Przy ścianie – Za przeciwnikiem znajduje się ściana, która uniemożliwia mu miotanie mieczem dookoła.
18. Ukenagashi – Otrzymywanie i płynne oddawanie.
19. Oikakegiri – Iść za kimś i ciąć.
20. Ryoshihikitsure – W towarzystwie dwóch samurai.

Forma w sieza:
21. Itomagoi 1 – Pożegnanie 1. Podczas pożegnania, wyciągnij gwałtownie miecz, a następnie   zadaj nim cios pionowo w głowę przeciwnika i zmiażdż ją jednym ciosem, zanim twój przeciwnik zdąży się zorientować co się dzieje. Pożegnania mają być pewną modyfikacją Nukiuti. Pożegnanie 1 zrób dość lekki ukłon.
22. Itomagoi 2 – Pożegnanie 2. Zrób głębszy ukłon.
23. Itomagoi 3 – Pożegnanie3. Ukłoń się dość nisko, dzięki temu przeciwnik nie zauważy jak wyciągasz miecz.