Iaido

Wprowadzenie

Iaido jest japońską sztuką szybkiego dobywania miecza i w nieprzerwanym ruchu zadawania ciosu. W języku japońskim określane jest też mianem batto-ho lub battojutsu. Kata - sekwencje technik - łączą dobycie broni z jednoczesnym blokiem lub cięciem. Następnie, zazwyczaj z kolejnym cięciem oraz z umownym strzepnięciem krwi z ostrza i schowaniem go do pochwy. Dawniej techniki iai były uczone razem z kenjutsu czyli z technikami wykorzystywanymi na polu walki. Obecnie te dwa kierunki najczęściej nauczane są oddzielnie.

Trening Iaido składa się z nauki kata - form ćwiczonych solo oraz kumidachi czyli ćwiczeń z jednym lub wieloma partnerami. Podczas wykonywania kata szczególną uwagę zwraca się na poprawne dobycie broni, wykonanie cięcia oraz schowania jej do pochwy. Odbywa się to przy zachowaniu pełnej etykiety oraz szacunku dla broni. Ćwicząc z partnerem używa się drewnianego miecza bokuto .

Co trenujemy

Białostockie Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki prowadzi naukę Iaido stylu Muso Shinden Ryu. Jego twórcą jest Nakayama Hakudo (1869–1958). Studiował on Musō Jikiden Eishin Ryū pod kierunkiem Hosokawa Yoshimasa. W 1933 r. zaczął używać nazwy Musō Shinden Ryū Batto-Jutsu w stosunku do nauczanych przez siebie technik.

Program nauczania w naszym dojo obejmuje dwanaście form podstawowych Seitei iai, które zostały ustalone w 1964 przez japońskich mistrzów. Są one obowiązujące w Zen Nihon Kendo Renmei. Na wyższym poziomie nauczane są kata Muso Shinden Ryu podzielone na trzy części.

Pierwsza część Omori ryu zawiera dwanaście podstawowych technik. Większość technik rozpoczyna się z pozycji siedzącej jedną tylko z pozycji stojącej. Zapoznają one ćwiczącego z poprawnym dobywaniem broni, zadawaniem cięć oraz z chowaniem miecza. Uczą też utrzymywania stabilnej pozycji, sposobu poruszania się jak i budują siłę ćwiczącego.

Kolejnym stopniem jest Hasegawa Eishin Ryu z dziesięcioma kata. Wykonywane są one z pozycji iaihiza(siad z uniesionym prawym kolanem) tylko ostatnia zaczyna się z seiza. Tu wyobrażony przeciwnik jest dużo bliżej niż w formach Omori. Wymaga to zastosowania technik zarówno pchnięcia jak i cięć, przez co praca nóg jest dużo trudniejsza.

Najwyższy poziom nosi nazwę Okuden. Kata wyglądają bardzo prosto niemalże jak naturalny ruch. Jednak ich prostota jest zwodnicza. Dziewiętnaście form jest bardzo zbliżonych do sytuacji z życia codziennego. Prze rozpoczęciem praktyki Okuden wymagana jest wieloletnia nauka i doskonalenie na niższych poziomach.

SEITEI

 1. Mae
 2. Ushiro
 3. Ukenagashi
 4. Tsukaate
 5. Kesagiri
 6. Morotetsuki
 7. Sanpogiri
 8. Ganmenate
 9. Soetetsuki
 10. Shihogiri
 11. Sogiri
 12. Nukiuchi

OMORI RYU

 1. Shoatto
 2. Sato
 3. Uto
 4. Atarito
 5. Inyoshintai
 6. Ryuto
 7. Junto (kaishaku)
 8. Gyakto
 9. Seichuto
 10. Koranto
 11. Nukiuchi (batto)
 12. Inyoshintai Kaewaza

HESEGAWA EISHIN RYU

 1. Yokogumo
 2. Toraisoku
 3. Inazuma
 4. Ukigumo
 5. Yamaoroshi
 6. Iwanami
 7. Urokogaeshi
 8. Namigaeshi
 9. Takiotoshi
 10. Nukiuchi

OKUDEN RYU

 1. Kasumi
 2. Sunekagoi
 3. Shihogiri
 4. Tozume
 5. Towaki
 6. Tanashita
 7. Ryozume
 8. Torabashiri
 9. Yukitsure
 10. Rentatsu (tsuredachi)
 11. Somakuri
 12. Sodome
 13. Shinobu
 14. Yukichigai
 15. Sodesurigaeshi
 16. Moniri
 17. Kabezoe
 18. Ukenagashi
 19. Oikakegiri
 20. Ryoshihikitsure
 21. Itomagoi