Słownik

Podstawy

Sensei - Nauczyciel
Dōjō - sala do ćwiczeń
Shinai - bambusowy miecz
Bokken / Bokuto - drewniany miecz
Kihon Waza - techniki podstawowe
Kata - sformalizowana sekwencje świczeń
Uchidachi - nauczyciel
Shidachi - uczeń
Bougu - zbroia
Hakama - tradycyjne szerokie plisowane spodnie
Keiko-Gi - bluza treningowa
Men - głowa
Kote - nadgarstek
Do - tułów
Tsuki - gardło
Ki-Ken-Tai Ichi - jedność ducha, miecza i ciała
Ashi Sabaki - praca nóg
Fumikomi -ashi - krok ataku
Shiai - mecz
Keiko - trening

W czasie treningu

Mokuso - medytacja
Yamae - Zaproszenie do końca medytacji przed i po treningu
Rei -ukłon
Reihō - etykieta
Seiza - oficjalna postawa siedząca
Sonkyo - tradycyjny przysiad rozpoczynający walkę lub ćwiczenie
Osametō - schować miecz

Ćwiczenia

Suburi - ćwiczenia ataku bez przeciwnika
Men uchi - cięcie w głowę
Kote uchi - cięcie w nadgarstek
Do uchi - cięcie w tułów
Tsuki - pchnięcie w gardło
Kiri-kaeshi - atak naprzemienny, najwarzniejsze ćwiczenie kendo
Uchikomi - ćwiczenie poprawnego ataku
Kakarigeiko - ćwiczenie ciągłego ataku
Jigeiko - walka treningowa