Teatr Ze Społecznością

teatr-ze-spolecznoscia

 

Teatr ze Społecznością (Community Theatre) to jeden z nurtów TZS, silnie zakorzeniony w historii i kulturze społeczności z którą jest realizowany. Jest to praktyka teatralna oscylująca między sztukami performatywnymi a interwencją społeczno-kulturalną - sztuka teatralna powstaje w procesie artystycznym tworzonym przez i dla społeczności, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, społecznych i zainteresowań uczestników. Nadrzędnym celem tego rodzaju działań jest jednoczenie społeczności, podtrzymanie historii, budowanie wspólnoty myśli i wartości poprzez wspólne tworzenie i uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze artystycznym.

Inicjatywy „community theatre” rozumiane jako interwencja społeczna trzeba wyraźnie odróżnić od „community theatre” rozumianego jako teatr amatorski.  W ramach amatorskiego nurtu „community theatre”  każdy może wystawić komedie, musicale, czy dzieła literatury - teatr jest rodzajem hobby grupy amatorów, nie jest jednak w żaden szczególny sposób związany ze społecznością.

Inaczej w nurcie interwencyjnym - „community theatre” jest głęboko osadzony w potrzebach, wartościach, opowieści ach funkcjonujących w społeczności, a także aktualnych wydarzeniach, które uczestnicy chcieliby skomentować.

Ponadto, spektakle Teatru ze Społecznością tworzone są od początku do końca przez tzw. zwykłych ludzi realnie włączając ich w stworzenie i przygotowanie spektaklu. Uczestnicy społeczności, wspólnie z osobami prowadzącymi, piszą scenariusz, muzykę, tworzą kostiumy, scenografię oraz grają w spektaklu. Niejednokrotnie są to osoby niezainteresowane samym teatrem, jednak ich osobisty związek z tematyką przedstawienia staje się powodem i motywacją do zaangażowania i teatralnego działania. Rezultatem projektów teatru ze społecznością jest zwykle realizacja spektaklu teatralnego opartego o historie i tematy ważne dla uczestników lub społeczności, z której się wywodzą. Tym samym Teatr ze społecznością lokalną kształtuje aktywny model uczestnictwa w kulturze, w którym osoba nie będąca na co dzień artystą może być zaangażowana w proces twórczy umożliwiający jednocześnie rozwój kompetencji społecznych.

Twórcami, którzy mieli znaczący wpływ na rozwój metody Teatru ze społecznością byli m.in. Patricia Ann Jellicoe oraz John Somers.

Za prekursorkę Teatru ze Społecznością w Wielkiej Brytanii uważana jest Ann Jellicoe, która jako pierwsza, pracując z dużymi grupami (ponad 100 osobowymi) rozwinęła koncepcję tworzenia scenariusza w oparciu o historie lokalne i wystawiania spektakli w formie  tzw. promenady, w miejscach nie-teatralnych. 

(http://www.teatrzaangazowany.pl/metody/teatr-zaangazowany-spolecznie/teatr-ze-spolecznoscia)